Patronat Honorowy Prezydenta Krakowa nad obchodami 120-lecia szkoły; w czwartek msza, w piątek obchody oficjalne w szkole – pismo fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Przestrzeń publiczna Religia/etyka w szkole

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, na prośbę rodziców, którzy przekazali nam informacje o sposobie organizowania jubileuszu 120-lecia Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 78 zaplanowanego na dzień 14 listopada 2019 r. nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Krakowa wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy praktyka organizowania święta szkoły publicznej, w harmonogramie którego znajduje się msza rzymskokatolicka nie narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym? Czy  Prezydent nie uważa jej za dyskryminującą i wykluczającą wobec uczniów należących do mniejszości światopoglądowych?
Oficjalny program obchodów opublikowany na stronie internetowej placówki przedstawia się następująco:
14 listopada (czwartek)
godz. 9:30       przemarsz do Kościoła Najświętszego Salwatora
godz. 10:00     Msza Św. w intencji całej Społeczności Szkolnej
15 listopada (piątek)
godz. 10:00     rozpoczęcie uroczystych obchodów 120-lecia w szkole

Pełna treść pisma:

        

Dnia 2 stycznia 2020 r. wpłynęła odpowiedź od Pani Anny Korfel – Jasińskiej Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa. Fundacja została poinformowana, że program obchodów rocznicowych w szkole został przyjęty bez zastrzeżeń Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Ponadto w czasie pobytu uczniów w kościele szkoła zapewniała opiekę tym, którzy nie uczestniczyli w mszy świętej.

Odnosimy wrażenie, że odpowiedź z-cy Prezydenta Miasta Krakowa jest wymijająca i nie odnosi się do zadanych przez fundację pytań. Tłumaczenie, że nikt z Rady Rodziców nie zgłosił jawnego sprzeciwu nie jest usprawiedliwieniem dla faktu, że władze publiczne naruszają art. 25 ust. 2 Konstytucji RP.