Szkoła nie może wymagać oświadczeń, że uczeń „nie będzie uczęszczał na religię lub/i etykę” – interwencja fundacji

Aktualności Działania

W dniu 15 czerwca fundacja wysłała pismo do dyrekcji szkoły podstawowej nr 377 w Warszawie w sprawie niezgodnych z prawem druków/oświadczeń wymaganych od rodziców.

Pełna treść pisma: