Łódź, Poznań, Kołobrzeg, Słupsk – ilu uczniów wypisało się z religii w I semestrze – odpowiedź prezydentów miast na pytanie fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Na początku stycznia 2021 r., w związku z bezprecedensowymi danymi ujawnionymi w części warszawskich dzielnic, fundacja zwróciła się do prezydentów dziesięciu miast różnej wielkości z prośbą o udostępnienie informacji ilu uczniów złożyło rezygnację z udziału w lekcjach religii katolickiej w trakcie roku szkolnego 2020/2021 (rozumiemy przez to zarówno rezygnacje składane w imieniu uczniów/uczennic niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych oraz składane osobiście przez uczniów pełnoletnich).

W ostatnich dniach spłynęły do nas odpowiedzi, z których wynika, że proces rezygnacji z udziału w lekcjach religii ma charakter masowy i znaczący zarówno w dużych, jak i również w mniejszych ośrodkach.

Według informacji udostępnionej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów uczęszczających na lekcje religii zmniejszyła się o 1606 (szkoły podstawowe 532, szkoły ponadpodstawowe 1074).

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że z udziału w lekcjach religii katolickiej zrezygnowało 195 uczniów szkół podstawowych (gmina nie jest organem prowadzącym szkoły ponadpodstawowe).

Wydział Edukacji w Słupsku informuje nas, że w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 z edukacji religijnej zrezygnowało 712 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ponieważ często otrzymujemy skargi w związku z „okienkami” w planach zajęć uczniów niekatolickich spowodowanymi zajęciami religii katolickiej, zwróciliśmy się również z pytaniem o liczbę „okienek”, które w swoich tygodniowych planach zajęć mają nauczyciele katecheci. Zastanawiamy się, czy plany zajęć układane są w taki sposób, aby nie dyskryminować uczniów ze względu na ich przekonania religijne, traktować ich równo, czy jednak większy nacisk kładzie się na komfort pracy katechetów, tak aby mieli jak najmniej „okienek” w swoich planach zajęć. (Przez „okienko” rozumiemy spowodowane ułożeniem planu relatywnie krótkie – długości 1-2 lekcji przerwy, w czasie których nauczyciel nie prowadzi swoich lekcji, nie uwzględniamy jako „okienek” planu zakładającego, że nauczyciel przychodzi do szkoły dwa razy dziennie – rano i po południu.)

Można się zastanawiać np., jak to możliwie że w czterech szkołach podstawowych w Słupsku katecheci nie mają żadnego „okienka”. Mamy nadzieję, że w tych szkołach, w których katecheci nie mają „okienek” również uczniowie nie mają religii pomiędzy zajęciami obowiązkowymi i nie spędzają „karnie” dwóch godzin tygodniowo w bibliotece lub świetlicy.

Wydziały Oświaty w Warszawie, Częstochowie, Inowrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim odmówiły udzielenia informacji w powyższej sprawie i poleciły zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół. Wydział Oświaty w Łodzi poprosił o wydłużenie czasu na przekazanie informacji (edycja: odpowiedź wpłynęła 8 lutego. Zostaliśmy poinformowani, że „w trakcie trwającego roku szkolnego z lekcji religii katolickiej rezygnację złożyło 12052 uczniów >>lub ich przedstawicieli prawnych<<;
biorąc pod uwagę ogólną liczbę 437 katechetów pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łódź, w planach zajęć, w I semestrze roku szkolnego 2020/2021, mają oni 470 godzin tzw. „okienek”, co daje średnio 1,08 godz. na jednego nauczyciela religii).

Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Nowej Soli i Zielonej Góry.

W poniższym poście zamieszczamy wszystkie otrzymane odpowiedzi wraz z linkami do szkół.

Jeśli w Twojej szkole religia nie została umieszczona na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej uniemożliwiając niekatolikom korzystanie z czasu wolnego wtedy, gdy inni chodzą na religię, (co czyni ten przedmiot dodatkowym wyłącznie w sposób fasadowy) zapytaj dyrektora szkoły (w czasie epidemii możesz to zrobić również poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą) o plany zajęć niekatolickich uczniów i nauczycieli katechetów według wzoru zamieszczonego poniżej. Prześlij nam otrzymaną informację fundacja.wor@gmail.com

Wzór wniosku do dyrektora szkoły:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

  1.  ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają nauczyciele katecheci? Przez „okienko” rozumiem spowodowane ułożeniem planu relatywnie krótkie – długości 1-2 lekcji przerwy, w czasie których nauczyciel nie prowadzi swoich lekcji. Proszę nie uwzględniać jako „okienek” planu zakładającego, że nauczyciel przychodzi do szkoły dwa razy dziennie – rano i po południu.
  2. ilu katechetów zatrudnia szkoła i na jaką część etatu
  3. w ilu klasach 100% uczniów uczęszcza na lekcje religii
  4. w ilu klasach zajęcia religii umiejscowione są w środku planu zajęć uczniów pomiędzy zajęciami obowiązkowymi

Dane kontaktowe do szkół w Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie:

http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

http://www.gorzow.pl/PL/3128/9083/Nasze_placowki_-_placowki_publiczne/

http://www.edukacja.warszawa.pl/edukacja-warszawska