„Ja niżej podpisany wyrażam chęć na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach z religii”(tak/nie) – niewłaściwy wzór wniosku w przedszkolu nr 231 w Łodzi, interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia w przedszkolu

W dniu 22 marca fundacja skierowała pismo do dyrektor przedszkola nr 231 w Łodzi w sprawie niezgodnych z obowiązującym prawem wzorów oświadczeń rodziców w sprawie udziału dziecka w zajęciach religii.