Apelujemy: Sprawdzajcie kandydatów do władz lokalnych! W ramach akcji „Świecki samorząd w świeckim państwie” proponujemy zestaw pytań, z którymi możecie zwrócić się do kandydatek, kandydatów i komitetów wyborczych

Aktualności Działania Eventy

Prosimy o udostępnianie otrzymanych odpowiedzi i oznaczanie fundacji w waszych postach, zaapelujcie też do kandydatów, żeby udostępniali swoje odpowiedzi na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Jako obywatelki i obywatele, wyborczynie i wyborcy możemy wnosić zapytania do komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach bezpośrednich do rad gmin, powiatów, sejmików województwa oraz na stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów i prosić o ujawnienie przez nich deklaracji, w tym poglądów w obszarze świeckości.

Świeckość samorządu terytorialnego powinna dotyczyć wszystkich poziomów tj. gmin, powiatów, województw, tworzących jego trójszczeblową strukturę, między innymi dlatego, że to nie tylko, a właściwie nie tyle, tzw. kwestia światopoglądowa, lecz ustrojowa, fundamentalna dla prawidłowego, praworządnego funkcjonowania struktur samorządowych, a w konsekwencji całego państwa.

Oto nasze propozycje pytań do kandydatek i kandydatów:

1. Czy Pani/Pana zdaniem, właściwe jest, aby w pomieszczeniach szkolnych, urzędach, instytucjach samorządowych, eksponowano symbole religijne, np. krzyże?

2. Czy Pani/Pana zdaniem lekcje religii, dopóki są przedmiotem szkolnym/przedszkolnym, powinny być umieszczane przed lub po bloku zajęć obowiązkowych?

3. Czy Pani/ Pana zdaniem dopuszczalne jest wprowadzanie przez gminy bonifikat przy sprzedaży nieruchomości związkom wyznaniowym (np. działka dla parafii „na cele związane z kultem”)?

4. Czy i w jaki sposób, w swojej działalności samorządowej, zamierza Pani/Pan respektować i egzekwować przestrzeganie zasad świeckiego rozdziału kościoła/kościołów od państwa oraz świeckiego samorządu?

#wyborysamorządowe #świeckiepaństwo