Zespół Fundacji

Zarząd Fundacji:

Dorota Wójcik –  prezeska Zarządu
Tomasz Kalbarczyk – członek Zarządu

Rada Fundacji:

Kamil Zinczuk – Przewodniczący Rady
Grzegorz Głowiak- członek Rady
Paweł Żołnierczyk – członek Rady

Członkowie wspierający:

Sławomir Dutkiewicz – Bydgoszcz
Rafał Jaros – Łódź
Krzysztof Blaszke – Puławy