Odmowa Sądu wobec rejestracji Fundacji Wolność od Religii jako organizacji 1%

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

Dziś otrzymaliśmy odmowną decyzję Sądu w sprawie przyznania możliwości odpisu 1% na fundację.

Według uzasadnienia referendarza nie można być dyskryminowanym za światopogląd ateistyczny w Polsce. Uważa on, iż wyłącznie „poczytujemy się za mniejszość” i nie jesteśmy grupą w szczególnej sytuacji życiowej (wymóg ustawy o OPP). Ponadto referendarz uznaje, że „analiza wniosku i załączonych dokumentów ani zasady doświadczenia życiowego nie pozwalają na przyjęcie takiego wniosku o istnieniu owej szczególnie trudnej sytuacji życiowej”. Dlaczego referendarz powołuje się na „zasady doświadczenia życiowego”. Czy nie powinien powoływać się na obowiązujące prawo i praktykę jego stosowania? Referendarz pisze że „grupy religijne czy środowiska ateistyczne korzystają z takiej samej ochrony prawnej Państwa, z takich samych praw” co nie jest prawdą chociażby ze względu na fakt, iż osoby wyznania katolickiego mają możliwość dokonywania dodatkowych odpisów podatkowych w wysokości 0,05%. Ponadto Konstytucja nie gwarantuje tzw. dobrej praktyki w zakresie wolności wyznania czego dowodzą prowadzone przez nas działania opisane szczegółowo w załączonym do wniosku o OPP sprawozdaniu do ministra za 2012 i 2013 rok.

Media o sprawie:

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,16087885,Walcza_z_dyskryminacja__ale_statusu_OPP_nie_dostali_.html

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140604/LUBLIN/140609852

http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3461553,fundacja-wolnosc-od-religii-nie-otrzymala-statusu-opp,id,t.html

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,16135717,Sad__ateisci_bez_1_procentu__bo_maja_w_Polsce_dobrze.html#ixzz34L38QNsa

Skan decyzji Sądu w załączeniu:

odmowa1procenta.pdf

Skarga Fundacji na orzeczenie referendarza z dn. 09.06.2014:

odwołanie fundacji od decyzji Sądu.pdf