• swieto-parafii-strona-gim-nr-8-rzeszow

   Gimnazjum w Rzeszowie obchodzi Święto Parafii – interwencja Fundacji

   W dniu 30.09.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w związku z informacją otrzymaną od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznego Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Miodowej 6. Dnia 30.09.2016 r.  w miejsce zajęć dydaktycznych wszyscy uczniowie tej szkoły uroczyście obchodzili  ŚWIĘTO...
  • wartości chrześcijanskie

   Szkoła wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Dlaczego nie uniwersalne zasady etyczne? – interwencja Fundacji

   W dniu 14.11.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu, z prośbą o zmianę brzmienia zapisów Statutu tj. „Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskim systemie wartości, służy rozwijaniu w młodzieży poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka, miłości...
  • statut_s83_sic

   O sposobie oceniania z religii/etyki oraz „zwalnianiu z religii” w statucie szkoły – interwencja fundacji

   W dniu 24.10.2016 r. Fundacja skierowała pismo do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie w sprawie niezgodnych z obowiązującym prawem oświatowym zapisów Statutu ZSO. Pełna treść pisma: Pismo do Dyrektora ZSO Głogów 24102016.pdf Dnia 10.11.2016 r. Fundacja otrzymała odpowiedź ze strony Dyrektora szkoły z zapewnieniem, że zapisy statutu, na...
  • post-na-ms-dot-wypis-z-rozporzadzenia

   Nadobowiązkowa religia pomiędzy zajęciami obowiązkowymi – interwencja Fundacji

   W dniu 14.11.2016 r. Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrekcji VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, z prośbą o organizowanie zajęć z katechezy na równych zasadach z innymi zajęciami nadobowiązkowymi. W klasach, w których 100% rodziców wyraziło życzenie uczestniczenia dziecka w lekcjach religii nie stanowi to istotnego problemu.  Inaczej...
  • 20161112_143806

   Religia obowiązkowa – zapis statutu szkoły niepublicznej w Tulce – interwencja Fundacji

   W dniu 14.11.2016 r. Fundacja zwróciła się z pismem do Dyrektor Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum (63-004 Tulce) , z prośbą o podjęcie działań mających na celu przywrócenie treści statutu placówki do stanu rzeczy zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Pełna treść pisma: Pismo do SP Bonum Futurum 14.11.2016...
  • post-na-ms-dot-wypis-z-rozporzadzenia

   Wymuszanie opieki nad uczniem nieuczęszczającym na religię – interwencja Fundacji

   Od sierpnia 2013 r. Fundacja Wolność od Religii prowadziła korespondencję z MEN w sprawie wymuszania na uczniach nieuczęszczających na religię tzw. opieki. Pytaliśmy MEN czy opieka szkoły, zagwarantowana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach...

  LISTY DO FUNDACJI