• dzieci modlą się przed posiłkiem.jpg

   Modlitwa przed posiłkami w przedszkolu publicznym pomimo sprzeciwu rodziców – interwencja fundacji

   W dniu 21.10.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Opolu, do wiadomości Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku w związku z wprowadzeniem przez Dyrektor Przedszkola Publicznego obowiązku odmawiania modlitwy przed posiłkiem. We wrześniu br. dyrektor przedszkola przekazała rodzicom ankietę w sprawie „modlitwy w przedszkolu przed posiłkami”. Rodzice...
  • rzeczpospolitapolska0ajestpac584stwemc59bwieckim2c0aneutralnymwsprawachreligiiiprzekonac5840a0a0a0a-default

   Nieobecność w dzienniku na religii bo nieuczestniczący uczeń nie był w bibliotece – list do fundacji

   „Piszę do Państwa z prośbą o pomoc w walce o sprawiedliwy sposobu organizowania zajęć nieobowiązkowych w liceum. (…) W klasie córki kilkoro uczniów nie uczęszcza na zajęcia z religii. Przypuszczam również, że tylko część uczestniczy w zajęciach etyki i wychowania do życia w rodzinie. Jednak o ile etyka i...
  • religia-sp-30-w-lodzi

   Religia obowiązkowa, szkoła żąda rezygnacji na piśmie – interwencja fundacji

   Dnia 16.09.2016 Fundacja Wolność od Religii w ramach kampanii społecznej prowadzonej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego wysłała pismo, w którym pragniemy zwrócić uwagę Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 30 w Łodzi na zapisy zawarte w Statucie placówki, opisujące praktykę organizowania lekcji religii. Zgodnie z treścią Statutu, Rozdział...
  • niktniemoc5bcebyc487obowic485zany0aprzezorganywc582adzypublicznej0adoujawnieniaswojego0ac59bwiatopog-default

   Kolejna szkoła wymagająca oświadczeń o rezygnacji z religii – interwencja fundacji

   W dniu 11.10.2016 r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Gimnazjum nr 3 w Obornikach w związku z informacją otrzymaną od rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, dotyczącą kwestii zbierania oświadczeń o nieuczestniczeniu w lekcjach religii, jak również umieszczania religii na planie zajęć pomiędzy przedmiotami obowiązkowymi. Pełna treść pisma: Pismo w...
  • Pismo do SP w Skórzewie.pdf

   Na religię i etykę zapisujemy się sami! – interwencja fundacji

   W dniu 07.10.2016 r. Fundacja Wolność od Religii w ramach kampanii społecznej prowadzonej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego wysłała pismo do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Skórzewie, w którym pragniemy zwrócić uwagę na praktykę odbierania od rodziców uczniów oświadczeń negatywnych tj. o nieuczestniczeniu dziecka w lekcjach religii/etyki....
  • swieto-parafii-strona-gim-nr-8-rzeszow

   Gimnazjum w Rzeszowie obchodzi Święto Parafii – interwencja Fundacji

   W dniu 30.09.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w związku z informacją otrzymaną od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do publicznego Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Miodowej 6. Dnia 30.09.2016 r.  w miejsce zajęć dydaktycznych wszyscy uczniowie tej szkoły uroczyście obchodzili  ŚWIĘTO...

  LISTY DO FUNDACJI