• plakat-etyka

   Oświadczenia o nieuczęszczaniu na religię – interwencja fundacji

   W dniu 27.09.2016 Fundacja wysłała pismo w sprawie zbierania oświadczeń o nieuczestniczeniu w lekcjach religii do Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie. Pełna treść pisma: Pismo do SP nr 5 stargard oswiadczenia.pdf Dnia 21.09.2016 r. Fundacja wysłała pisma do Dyrekcji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie...
  • wszyscysc485wobecprawarc3b3wni0awszyscymajc485prawo0adorc3b3wnegotraktowania0aprzezwc582adzepubliczn-default

   Nadobowiązkowe lekcje religii pomiędzy j. polskim a matematyką – interwencja fundacji

   Dnia 27.09.2016 Fundacja wysłała pismo w sprawie religii w środku zajęć do Dyrekcji szkoły podstawowej nr 212 w Warszawie. Pełna treść pisma: Do SP nr 212 waw w sprawie religii w środku.pdf W dniu 20.09.2016 r. Fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Warszawie w...
  • religia-sp-30-w-lodzi

   Religia obowiązkowa, szkoła żąda rezygnacji na piśmie – interwencja fundacji

   Dnia 16.09.2016 Fundacja Wolność od Religii w ramach kampanii społecznej prowadzonej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego wysłała pismo, w którym pragniemy zwrócić uwagę Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 30 w Łodzi na zapisy zawarte w Statucie placówki, opisujące praktykę organizowania lekcji religii. Zgodnie z treścią Statutu, Rozdział...
  • 20160223_142731[1]

   Podręcznik dla klasy III prawie jak katechizm – interwencja fundacji

   W dniu 16.10.2015 w związku ze skargami rodziców, które wpłynęły do fundacji związanymi z treściami zawartymi w podręczniku „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata” dla klas III szkoły podstawowej autorstwa Joanny Białobrzeskiej, wydanego przez Wydawnictwo Didasko (Warszawa, 2014) zwróciliśmy się z prośbą do Minister Edukacji Narodowej o jego...
  • religia-sp-30-w-lodzi

   „Religia obowiązkowa? Taki zapis był w statucie jednej z łódzkich podstawówek” – artykuł TOK FM

   Religia obowiązkowa? Taki zapis był w statucie jednej z łódzkich podstawówek Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM 23.09.2016 (…) – Od 1992 roku obowiązuje prawo, które mówi o tym, że na religię należy się zapisywać, a nie z niej zwalniać – mówi Dorota Wójcik z Fundacji. I dodaje, że jeśli szkoła...
  • statut wałcz gimn nr 2

   Etyka dla uczniów, których rodzice nie poprosili o naukę religii – interwencja fundacji

   W dniu 23.02.2016 fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Gimnazjum Nr 2 w Wałczu w sprawie zapisów Statutu szkoły. Zgodnie z treścią Statutu, Rozdział II „Cele i Zadania szkoły” §1 ust. 4 (http://g2walcz.com/index.php?page+dokumenty-szkolne1) „Uczniowie, których rodzice nie poprosili o naukę religii mogą uczestniczyć w zajęciach z etyki”. W przypadku rezygnacji...

  LISTY DO FUNDACJI